JP gas, s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinnosti zaměstnavatele pro oblast BOZP vyplývají z platné legislativy ČR, např:

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§9) požaduje, aby zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zajistili úkoly v prevenci rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby (podmínky odborné způsobilosti jsou stanoveny též v citovaném zákoně).

Zaměstnavatel může tuto podmínku řešit třemi způsoby:

Naše společnost v oblasti BOZP nabízí: