JP gas, s.r.o.

Revize hromosvodů a uzemnění

Hromosvody jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. vyhrazeným elektrickým zařízením určeným k ochraně před nebezpečnými účinky atmosférické nebo statické elektřiny. Hromosvody se musí revidovat před uvedením do provozu - revize výchozí a následně pak provádět revize pravidelné. 

Revidovat tato zařízení smí pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení. Revize uzemnění a hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. u tlakových nádob s LPG může provádět jen revizní technik s osvědčením do prostředí s nebezpečím výbuchu – v osvědčení je na posledním místě uvedeno písmeno B.

Výchozí revize

Výchozí revizi zajišťuje firma, která provedla instalaci hromosvodu. Provádí ji revizní technik před předáním zařízení uživateli.

Pravidelné revize

Pravidelné revize zajišťuje provozovatel zařízení. Provádí je revizní technik. Lhůty pravidelných revizí jsou stanoveny podle druhu provozu objektu. Podle ČSN 33 1500 jsou lhůty revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny následující:

Co je potřeba pro provedení provozní revize?

Revize hromosvodů a uzemnění provádíme v tomto rozsahu: