JP gas, s.r.o.

Revize tlakových zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení jsou podle vyhlášky č. 18/1979 Sb.:

Na vyhrazených tlakových zařízení se provádějí výchozí a provozní revize, dále vnitřní revize a tlakové zkoušky. Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení se provádějí po ukončení montáže zařízení, výchozí revize před uvedením do provozu, dále pak provozní revize  podle druhu zařízení.
Revize může provádět osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení.

Výchozí revize

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž tlakové nádoby nebo kotle před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik.

Co je potřeba k provedení výchozí revize?

Provozní revize

Provozní revize se provádějí ve lhůtách:

Co je potřeba k provedení provozní revize?

Vnitřní revize

Vnitřní revize se provádějí ve lhůtách:

Co je potřeba k provedení vnitřní revize?

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška se provádí ve lhůtách:

Co je potřeba k provedení tlakové zkoušky?