JP gas, s.r.o.

Požární ochrana

Nabízíme komplexní služby zajišťující plnění povinností na úseku požární ochrany (PO) podle zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších a navazujících předpisů.

Každá provozovaná činnost musí být začleněna do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění je nutné vést dokumentaci.
Provedení začlenění je ihned po vstupním auditu PO prvním krokem k zajištění systému řízení PO ve vaší firmě.
V případě, že jsou provozované činnosti začleněny do kategorie se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím, vyžaduje dále zákon o požární ochraně a vyhláška o požární prevenci plnění dalších povinností.

Povinnosti v oblasti požární ochrany

Naše společnost provádí:

Na základě pověření zastupujeme zákazníka při jednání se státními orgány v oboru PO.